Servis Description

Ağınızın ve ağızda dolaşan bilginin güvenliği ve risk yönetiminin küresel zorlukları sürekli olarak değişiyor. Yalnızca veri merkezlerini korumak yerine bilgiyi yönlendirme ihtiyacı, tehdit ortamındaki değişiklikleri anlamak ve güvenlik açıklarına karşı koruma sağlamak giderek daha önemli hale geliyor.

Her geçen gün artan dijitalleşme, hayatımızın birçok alanına yerleşmiştir. Covid-19 Pandemisi ile birlikte artık tüm sektörlerin iş yapış biçimleri değişmiştir. Dünyadaki bu gelişme, işletmelere yeni olanaklar sunmasıyla birlikte, yeni riskleri de beraberinde getirmektedir. Örnek olarak, Pandemi öncesi çoğunlukla teknoloji firmalarında uygulanan uzaktan çalışma yöntemi artık devlet kurumları da dahil her işletmede planlanmaya başlanıp hayata geçirilmektedir. Ancak sistemlerimiz bu çalışma yöntemine ne kadar hazır, eksiklerimiz ve açıklarımız nedir iyi inceleyip ona uygun planlamalar yapmamız gerekiyor. Aksi durumları, yaşanan acı tecrübeler ile öğrenmek durumunda kalmayalım.​

Tüm yaşam alanlarındaki dijital alt yapılar sayesinde, mobil cihazlarımız ile her yerden her zaman istediğimiz hizmete ulaşabiliyoruz. İnternetin ve dijital dünyanın kullanımının hızla artması, doğal olarak uzaktan erişimin, hızlı iletişimin ve veri tabanının da hızlı bir şekilde artmasına sebep olmaktadır. Tüm bu yoğun kullanım ve artışa paralel olarak verilerin ve verilere olan saldırıların artacağı çok açıktır. Bunların sonucu olarak da kullandığınız ağın, cihazların ve en önemlisi de bilginin güvenliğinin korunması gerekmektedir.​

Yeni dönemde artık şirketlerin, maddi kaynaklarından daha çok verilerinin değerli olduğu gerçeği anlaşılmıştır. Meydana gelebilecek teknik arıza, kullanıcı hatası veya siber saldırı sebebiyle verilerin bulunduğu sunucular zarar görebilir, veriler silinebilir ya da çalınabilir, hatta kullanılamaz hale gelebilir. Bu nedenle verilerin yedeklenmesi, her an güvenli bir şekilde ulaşabilir olması ve saldırı sonrası bile işletmenin sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmesi, işletme açısından öncelikli duruma gelmiştir.​

Siber saldırı, teknik sorunlar veya doğal afet anında verilerin yeniden geri yüklenebilmesi için, önceden doğru ve güvenli bir şekilde yedeklenmiş, dış ortamda güvenli bir kaynağa da aktarılmış olması gerekmektedir. Veri kaybının bir risk yönetimi çerçevesinde güvence altına alınması gerektiği ülkemizde yeni yeni, saldırıların artmasıyla birlikte algılanmaya başlamıştır.​

Network ve bilgi güvenliği artık işletmelerin iş yapma sürekliliği açısından sigorta görevi görmektedir. Orta ve büyük ölçekli bir şirkette yaşanacak herhangi bir kesinti, milyonlarca liralık zarara sebep olabilir. Yapılan araştırmalar, şirketlerin büyük bir kısmının ortaya çıkan bir arıza veya saldırı sonrası verilerine tekrar ulaşamadıklarını göstermektedir. Bu durum yedekleme sistemlerindeki sorunlardan, teknolojilerin yanlış uygulanmasından veya hatalı kurulan sistemlerden kaynaklanabilir. Tüm bu sebeplerden dolayı kendi içinde uyumlu bir network ve bilgi güvenliği alt yapısının oluşturulması şirketler ve tüm kurumlar için çok önemlidir.

Kimlik Doğrulama & Yetkiler

Kimlik Doğrulama & Yetkiler

Güvenlik, ağa dahil olma aşamasında başlar. Şirket, fabrika, ev ya da depo farketmez, ağınıza kablolu ya da kablosuz olarak istediğiniz yerden bağlanabiliyorsanız, önceliğiniz kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemi olacaktır. Ağınıza kimlerin dahil olduğuna ve dahil olduktan sonra hangi yetkilere sahip olduğunu sıkı politikalar ile belirlemek gerekir. Çok faktörlü kimlik doğrulama sistemlerinden 802.1X ve NAC çözümlerine en yetkin teknoloji üreticileri ile birlikte çözümler sunabiliyoruz.

Yeni Nesil Güvenlik Duvarı & IPS

Yeni Nesil Güvenlik Duvarı & IPS

Güvenliğin yıkılmaması gereken duvarı olarak sahiplendiğimiz ve organizasyonumuzun yılmaz bekçisi olan Firewall’umuzu doğru belirleyip ve en etkin bir biçimde konfigürasyon yapmalıyız. Bu aşamada tecrübeli ekibimiz ile birlikte ölçeklendirme yapabilir ve en doğru lisanslama modeli ile ürünleri konumlandırmaktayız. Marka bağımsız ve tamamen organizasyonunuzun ihtiyaçları doğrultusunda dünyanın önde gelen markalarını sistemlerinize entegre edebilmekteyiz.

Son Kullanıcı Güvenliği & EDR

Son Kullanıcı Güvenliği & EDR

Ağımızı dışarıdan gelebilecek tüm saldırı ve ataklara karşı korumaya aldığımızı düşünüyoruz fakat asıl tehlikenin her zaman içeride olduğunu unutmamalıyız. Ağımızın en zayıf halkasını maalesef kullanıcılarımız oluşturmaktadır. Bu nedenle de son kullanıcı trafiğini kesintisiz bir şekilde takip ettiğimizde, ağımızda oluşabilecek tehditlerin büyük bir çoğunluğunu daha oluşmadan ya da oluştuktan çok kısa bir süre sonra bertaraf edebilceğimizi biliyoruz. Unutmayın, “erken tespit, erken müdahale hayat kurtarır” !

WEB / E-Posta Güvenliği

WEB / E-Posta Güvenliği

Her geçen gün artan mobil cihazlar ve uygulamalar da siber güvenlik tehditlerini de bir o kadar artırmaktadır. Ağımıza gelebilecek olan zararlı e-postaları ya da kullanıcılarımızın zararlı sitelere erişimlerini kontrol altına alabileceğimiz çözümleri en yüksek standartlarda planlayıp devreye almalıyız. Araştırmalar gösteriyor ki, en basit hedefli ataklarda yani kişiye özel saldırılarda maalesef çoğunlukla kullanıcılar bu tuzaklara düşmektedir. Saldırı şekilleri de her geçen gün değiştiğinden ve akıllı bir hale geldiğinden burada yapak zeka destekli çözümler ile ağınızı korumaya alıyoruz. Sandbox ve AI teknolojileri ile destekli sistemleri birlikte kurguluyoruz.

WEB Uygulama Güvenliği WAF

WEB Uygulama Güvenliği WAF

Organizasyonunuzda firewall’lar ile çoğu gereksiz ve kullanılmayan servisler kapatılıyor ve engelleniyor olsa dahi içeride bulunan internete açık Web Sunucularının belirli port ve uygulamaları zorunlu olarak açık kalmaktadır. Bu durumda açık olan port ve belirli uygulamalara çeşitli saldırılar olabilmektedir. Web Application Firewall’lar (WAF) ile internete açık olan içerideki sunucularınızı koruma altına alabiliyoruz.

Siber tehditlerin her geçen gün arttığı ve şekil değiştirdiğini düşünürsek WAF’ların öneminin de aynı şekilde daha belirginleştiğini söyleyebiliyoruz. Doğru bir biçimde konumlandırılan WAF sistemlerinize gelebilecek saldırıları engellemektedir.

Log Yönetimi & SIEM

Log Yönetimi & SIEM

Network ve Güvenlik sistemlerinin organizasyonlarda uygulanmasından sonra tüm olayların kayıt altına alınması ve takip edilmesi gerekmektedir. Tüm olay kayıtlarının tutulması ve birbiri ile ilişkilendirilmesi ile organizasyona erken uyarı sisteminin kurulmuş olması demektir. Özetle, organizasyonunuza bir SIEM teknolojisinin entegre edilmesi ile birlikte hep söylediğimiz erken uyarı ve erken müdehale sistemini kurmuş olmaktayız. SIEM kur bırak bir teknoloji değildir, devamlı olarak canlı tutulması ve yaşatılması gereken bir sistemdir. Vadicore olarak, tüm bu teknolojileri sisteminize önde gelen yabancı üreticilerin yanında, yerli ürünler ile de çözümler sağlayabiliyoruz.